می نویسم یادگاری
گاهی وقتا تو زندگی میرسی به یه جایی که بن بست نیست اما دیگه مقصد نداری!

عكس عاشقانه


ميخـــواي بـــري از پيشـــم ديگه عشـــقِـــ من

بـــي همســـفر ، ميـــري ســـفر ، دلواپســـم واسه تـــو

دلواپســـم واسه تـــو ، عشقـــِ من بـــرو ، تنـــها بـــرو ، اما بخنـــد اين لحظه هاي آخـــرو

تو رو خـــدا نـــذار يه امشَبَـــم با گريـــه هايـــِ من تمـــوم شـــه

قـــرار ِ ديـــدنت از امشـــب آخه آرزوم شـــه

نـــذار كه اشكِـــ چشمِـــ من بريزه پُشـــتِـــ پـــايـــِ تـــو

كـــي ميـــاد جـــاي تـــو ؟
!


عكس عاشقانه


دقيقـــه هايـــِ آخـــره ميـــري واســـه هميشـــه

منم همـــون كه عشقِـــ تو تمـــومـــِ زندگيشـــه

همـــون كه دلـــخوشي نـــداره بعـــدِ تو تمـــوم ميشـــه

كـــي مِثـــه تـــو ميشـــه ؟!

بعـــدِ من هر جـــا ميـــري يادِ من نيُـــفت

هر چي بشـــه ، من عاشقـــم ، راحـــت بـــرو عشقِـــ من

گريِِـــه نكن ، آخه طاقت ندارَمـــو ، مي ميرَمـــو ، ميخـــوام تـــو رو ، راحـــت بـــرو عشقِـــ منپ.ن 1: * آهنگ دقيقه هاي آخر - مرتضي پاشايي *

پ.ن 2: * ترانه سرا: مهرزاد اميرخاني *


برچسب‌ها: عاشقانه, شعر, آلبوم جديد مرتضي پاشايي, آهنگ دقيقه هاي آخر, مرتضي پاشايي جديد, آلبوم يكي هست مرتضي پاشايي
+ یکشنبه 19 آذر1391 ساعت 0:15 توسط رهگذر